Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 19 Μαρτίου 1970

Πρακτικά uoadl:183710 405 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ενδεκάτη: 19 Μαρτίου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700319
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Δικαστικά – Νομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Πρόγραμμα Σπουδών
Οικονομικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Βοτανικός Κήπος
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έδρες και Εργαστήρια, έκτακτη επιχορήγηση για εξοπλισμό
Καθηγητής Γ. Μαρίνος, ωρολόγιο πρόγραμμα Σχολής, πρόταση για τροποποίηση
Δαπάνες για επιστημονικές εκδρομές
Τμηματικές και πτυχιακές εξετάσεις
Εγγραφές, μετεγγραφές
Εισακτέοι φοιτητές 1970, αριθμός
Μηνάς Ν. Ροϊλός Παναγοδημητρόπουλος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Λ. Δ. Ποντικόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Σωσάννη Αθ. Παπαδοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Πρακτικά, επικύρωση
Υποψήφιος υφηγητής Α. Δ. Ντόντος, δημόσια δοκιμασία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.