Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 27 Μαΐου 1970

Πρακτικά uoadl:183713 401 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δεκάτη Τετάρτη: 27 Μαΐου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700527
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Προσωπικό
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Ανακοινώσεις λοιπών εγγράφων
Επιστημονική εκδρομή στο Ηφαίστειο στη Θήρα (Σαντορίνη)
Πρυτανεία, ανακοίνωση εγγράφων
Καθηγητής Μ. Δ. Παπαγιάννης, πρόταση για πρόσκλησή του
Δ. Ε. Λιάκουρης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Π. Ψαριανός
Βασ. Δ. Κατσούλης, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης
Ιω. Δ. Ζαμπάκας, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης
Δεσποινίδα Μ. Ι. Χαβρεδάκη, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Πανταζής
Σπ. Κ. Βουτετάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Γαλανόπουλος
Υποψήφια διδάκτορας Φανή Κ. Μηλιά, προφορική δοκιμασία (εισηγητής ο καθηγητής Αλεξόπουλος), αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Αντώνιος Β. Βεργανελάκης, προφορική δοκιμασία (εισηγητής ο καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου), αναγόρευση
Τακτικός καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου, ορκωμοσία και συγχαρητήρια
Υποψήφιος υφηγητής Μηνάς Ν. Ροϊλός Παναγοδημητρόπουλος, προφορική δοκιμασία
Οικονομικός Διευθυντής, προϋπολογισμός
Βοηθοί, προκήρυξη για πλήρωση θέσεων
Έ��τακτες πιστώσεις
Υποψήφιος υφηγητής Νικόλαος Γ. Αντωνίου, προφορική δοκιμασία
Υποψήφιος υφηγητής Γεώργιος Α. Πνευματικάκης, προφορική δοκιμασία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.