Συνεδρίαση Έκτακτη: 1 Αυγούστου 1970

Πρακτικά uoadl:183717 382 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη: 1 Αυγούστου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700801
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις για έδρες, εργαστήρια, κ. α.
Κατώτερο διδακτικό προσωπικό, προτάσεις για διορισμό
Φυσιογνωστικό Τμήμα, συζήτηση για επανίδρυση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.