Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1973-1974 Α

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183834 1091 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Συνεδρίες 1973-1974 Α
Χρονική κάλυψη:
1973-1974

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 4 Οκτωβρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184088
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 11 Οκτωβρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184089
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 1 Νοεμβρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184090
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 8 Νοεμβρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184091
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 29 Νοεμβρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184092
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 6 Δεκεμβρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184093
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 20 Δεκεμβρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184094
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 24 Ιανουαρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184095
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Ένατη (9η): 14 Φεβρουαρίου 1974

Πρακτικά uoadl:184096
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Ψήφισμα: 1 Μαρτίου 1974

Πρακτικά uoadl:184097
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 7 Μαρτίου 1974

Πρακτικά uoadl:184098
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 28 Μαρτίου 1974

Πρακτικά uoadl:184099
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο