Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 3

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183839 1047 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 3
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 15 Μαΐου 1975

Πρακτικά uoadl:184401
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Εικοστή Τέταρτη (24η): 22 Μαΐου 1975

Πρακτικά uoadl:184403
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνέδριαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 29 Μαΐου 1975

Πρακτικά uoadl:184404
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη (26η): 5 Ιουνίου 1975

Πρακτικά uoadl:184405
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 12 Ιουνίου 1975

Πρακτικά uoadl:184406
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτακτη (28η): 14 Ιουνίου 1975

Πρακτικά uoadl:184407
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έκτακτη (29η): 14 Ιουνίου 1975

Πρακτικά uoadl:184408
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Τριακοστή (30): 21 Ιουνίου 1975

Πρακτικά uoadl:184409
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο