Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 1

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183852 1091 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1978-1979, 1
Χρονική κάλυψη:
1978-1979

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 12 Οκτωβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193149
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δευτέρα (2α): 19 Οκτωβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193157
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Τρίτη (3η): 2 Νοεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193167
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Τέταρτη (4η): 23 Νοεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193177
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Πέμπτη (5η): 30 Νοεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193186
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτη (6η): 7 Δεκεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193195
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έβδομη (7η): 12 Δεκεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193202
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Όγδοη (8η): 21 Δεκεμβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193203
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Ένατη (9η): 18 Ιανουαρίου 1979

Πρακτικά uoadl:193204
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 25 Ιανουαρίου 1979

Πρακτικά uoadl:193205
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 8 Μαρτίου 1979

Πρακτικά uoadl:193207
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση Έκτακτη - Ψήφισμα: 30 Οκτωβρίου 1978

Πρακτικά uoadl:193208
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο