Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 4

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183859 1100 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 4
Χρονική κάλυψη:
1979-1980

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Τριακοστή Πρώτη (31η): 22 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202710
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Τριακοστή Δευτέρα (32α): 29 Μαΐου 1980

Πρακτικά uoadl:202711
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Έκτακτη (33η): 3 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202712
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Έκτακτη (34η): 6 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202713
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Έκτακτη (35η): 9 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202714
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Έκτακτη (36η): 9 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202715
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Έκτακτη (37η): 11 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202716
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Έκτακτη (38η): 13 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202717
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Έκτακτη (39η): 16 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202718
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Έκτακτη (40η): 19 Ιουνίου 1980

Πρακτικά uoadl:202719
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Έκτακτη (41η): 28 Ιουλίου 1980

Πρακτικά uoadl:202720
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Έκτακτη: 10 Ιουλίου 1980

Πρακτικά uoadl:202721
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο