Συνεδρίαση 1η (έκτακτη): 3 Σεπτεμβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183908 384 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 1η (έκτακτη): 3 Σεπτεμβρίου 1971
Χρονική κάλυψη:
19710903
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Διορισμοί και μετατάξεις βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, προτάσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.