Συνεδρίαση Πρώτη: 7 Οκτωβρίου 1971

Πρακτικά uoadl:183912 304 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πρώτη: 7 Οκτωβρίου 1971
Χρονική κάλυψη:
19711007
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Υποτροφίες, Αριστεία
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Διάταγμα 333/17-5-1971, επαγγελματικά ενδεικτικά Φυσικομαθηματικής Σχολής
Ειδικοί επιστήμονες βοηθοί εισηγητές, πρόσληψη στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και στο Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμάκων
Υφηγήτρια Βασ. Γκιόκα, πρόταση για ανάθεση εντολής διδασκαλίας για την Φαρμακευτική Χημεία
Καθηγητής Γ. Τσατσάς
Επισκέπτης καθηγητής Γ. Καραμπάτσος, πρόσκληση για να διδάξει Σύγχρονα Θέματα Οργανικής Χημείας
Καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Κων. Νομικός, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Μαρία Κατράδη Κάσσαρη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Οδ. Αγγελόπουλος, Κυβερνητικός Επίτροπος
Μαθηματική Ανάλυση, Β΄κενή τακτική έδρα, υποψήφιος ο Π. Γεωργίου, τριμελής επιτροπεία για την κρίση του
Θ. Κοκκινάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Επιτροπεία για υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
Προφορικές πτυχιακές εξετάσεις, καθορισμός περιόδου
Συνεδρίες Σχολής, ορισμός ημέρας και ώρας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.