Συνεδρίαση Έκτη: 20 Ιανουαρίου 1972

Πρακτικά uoadl:183918 324 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτη: 20 Ιανουαρίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720120
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Οδ. Αγγελόπουλος, Κυβερνητικός Επίτροπος
Ανακοινώσεις
Φαρμακογνωσία, τακτική έδρα, προκήρυξη
Αστροφυσική, έδρα, περιεχόμενο
Υφηγητές
Μηχανουργείο στο Φυσικό Τμήμα, πρόταση για ίδρυση από τον καθηγητή Κ. Αλεξόπουλο
Θεοδώρα Λεβεντούρη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Μιχ. Ζηκίδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Κωτσάκης
Ευάγγελος Χατζούδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.