Συνεδρίαση Έβδομη: 3 Φεβρουαρίου 1972

Πρακτικά uoadl:183920 312 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έβδομη: 3 Φεβρουαρίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720203
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ανακοινώσεις
Υφηγητές
Μαρία Μίχα, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Τεχνικά Συνεργεία, ίδρυση
Γ. Φώσκολος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Αλίκη Τσανάκα Πληβούρη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Βασιλειάδης
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.