Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 30 Μαρτίου 1972

Πρακτικά uoadl:183923 336 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 30 Μαρτίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720330
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Οδ. Αγγελόπουλος, Κυβερνητικός Επίτροπος
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Επικουρικοί καθηγητές
Εργαστήριο Σεισμολογίας
Εργαστήριο Βιολογίας
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
Ανακοινώσεις
Πίνακας για μαθήματα συγγενή προς κάθε έδρα, τροποποίηση
Καθηγητής στο Northeastern University (Βοστώνη) Ευάγγελος Μάνθος Αναστασάκης, πρόσκληση ως επισκέπτη καθηγητή, πρόταση καθηγητή Κ. Αλεξόπουλου
Στυλιανός Σκουνάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Φωτεινή Τσακίρη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Παν. Κρητικός
Φανή Σταυρούλα Βαρβέρη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης
Βασιλική Μητσάκη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, καθηγητής ο Γ. Παρασκευόπουλος
Θεοδώρα Λεβεντούρη, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Μαρία Μωραΐτου Αποστολοπούλου, υποψήφια υφηγήτρια, δημοσία δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Βασ. Κιόρτσης
Μιχ. Κωνσταντινίδης, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.