Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη: 11 Μαΐου 1972

Πρακτικά uoadl:183926 359 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη: 11 Μαΐου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720511
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Ανακοινώσεις
Ετήσιες άδειες με αποδοχές σε καθηγητές, Νόμος 5343/32 άρθρο 68, τροποποίηση
Εισακτέοι φοιτητές για το πανεπιστημιακό έτος 1972-1973, αριθμός
Γ. Νασόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος
Ε. Χατζούδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Γ. Παπαβασιλείου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Δεσποινίδα Φ. Βαρβέρη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Σ. Ζέρβας, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Δεσποινίδα Β. Μητσάκη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Κ. Μπέζας, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Φωτεινή Τσακίρη, υποψήφια διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Π. Κρητικός
Αικατερίνη Παπαδοπούλου, υποψήφια διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Κ. Ν. Βαμβακάς, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Ευάγγελος Κωστάκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Τσατσάς
Παν. Παυλάκος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κωτσάκης
Ιωάννα Αργυρούδη Ακογιούνογλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Ε. Καραγεωργόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.