Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη: 15 Ιουνίου 1972

Πρακτικά uoadl:183930 334 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη: 15 Ιουνίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720615
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Ανόργανη Χημεία, τακτική έδρα, προκήρυξη (Νόμος 5343/32, άρθρο 66)
Ανακοινώσεις
Μαθηματική Ανάλυση (Κεφαλαία Συναρτησιακή Ανάλυση), ανάθεση εντολής διδασκαλίας σε υφηγητή Λεωνίδα Τσίτσα
Εντεταλμένος υφηγητής Νικ. Κοκόλης, εντολή διδασκαλίας, ανανέωση
Ιωάννα Αργυρούδη Ακογιούνογλου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Γ. Νασόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος
Πολυξένη Τσιτσά Παπαδήμα, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Διδάκτορες, αναγόρευση
Γ. Αφορδακός, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Δεσποινίδα Β. Μητσάκη, υποψήφια διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Σπυρ. Ζέρβας, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Γ. Παπαβασιλείου, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δηλώσεις για καθηγητές, Ψήφισμα 8ης Ιουνίου
Μαθηματική Ανάλυση, Α΄ έδρα, εκλεγής εντεταλμένος καθηγητής ο Στ. Νεγρεπόντης, ευχές και ευχαριστίες
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.