Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη: 3 Ιουλίου 1972

Πρακτικά uoadl:183931 300 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη: 3 Ιουλίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720703
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Φοιτητικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Επικουρικοί καθηγητές
Πανεπιστημιακά συγγράμματα (σχετικό έγγραφο από Πρυτανεία υπ'αρίθμ. 2425/24170/16-6-1972
Υποψήφιοι καθηγητές, τίτλοι σπουδών, αναγνώριση
Κ. Π. Ε. Δημόκριτος, χρησιμοποίηση σε μεταπτυχιακές σπουδές, σχετικό έγγραφο από Πρυτανεία υπ'αρίθμ. 2424/24169/16-6-1972
Πρόγραμμα διδασκαλίας, τροποποίηση
Α. Γαλανόπουλος, Προκοσμήτορας
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.