Συνεδρίαση Έκτακτη (Ψήφισμα): 2 Αυγούστου 1972

Πρακτικά uoadl:183934 300 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (Ψήφισμα): 2 Αυγούστου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720802
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ομότιμος καθηγητής Εμμανουήλ Εμμανουήλ, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.