Συνεδρίαση Πρώτη: 4 Σεπτεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184002 274 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πρώτη: 4 Σεπτεμβρίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19720904
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, διορισμοί, ανανεώσεις και προαγωγές (Πανεπιστημιακή Σύγκλητος απόφαση 02-08-1972)
Πυρηνική Φυσική, τακτική έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της θέσης
Οδ. Αγγελόπουλος, Κυβερνητικός Επίτροπος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.