Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη: 22 Μαρτίου 1973

Πρακτικά uoadl:184028 354 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη: 22 Μαρτίου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730322
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Ηλεκτρονική Φυσική, τακτική έδρα, προκήρυξη
Ανακοινώσεις
Σπουδαστήριο Μαθηματικής Αναλύσεως, Σπουδαστήριο Γεωμετρίας και Σπουδαστήριο Στατιστικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, πρόταση από Μαθηματικό Τμήμα για ίδρυση
Τέταρτη εξεταστική περίοδος στο πτυχίο, καθιέρωση
Υποψήφιος υφηγητής Χρ. Κουμέλης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Κων. Οικονόμου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος
Σπυρ. Βεργίνης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Π. Ψαριανός
Νικόλαος Φερδερίγος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης
Γ. Καρράς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης
Υποψήφιος υφηγητής Ιωσήφ Λυκάκης, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Διονύσιος Μαρίνος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Αλέξανδρος Φιλαδελφέας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Αικατερίνη Καραχάλιου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Μαρία Δαϊτσιώτου Θυμιάκου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης
Αθάν. Γιωτάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης
Βασ. Μαρμάρας, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Φώτιος Καφάτος
Θεοχάρης Παταργιάς, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητήςΦώτιος Καφάτος
Αθηνά Παπαπέτρου Ζαμάνη, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Παναγιώτης Ψαριανός
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.