Συνεδρίαση Εικοστή: 5 Απριλίου 1973

Πρακτικά uoadl:184029 308 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή: 5 Απριλίου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730405
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Μορφωτικές φοιτητικές εκδρομές στο εξωτερικό
Ανακοινώσεις
Υποψήφιος υφηγητής Χρ. Κουμέλης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Γεώργιος Παπαϊωάννου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Μ. Καραγιάννης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θεμιστοκλής Χατζηϊωάννου
Δημήτριος Παπασταθόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θεμιστοκλής Χατζηϊωάννου
Γεώργιος Δημόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Γεώργιος Παλληκάρης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Κωνσταντίνος Δημόπουλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημήτριος Γαλανός
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.