Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη: 31 Μαΐου 1973

Πρακτικά uoadl:184034 305 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη: 31 Μαΐου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Πρόγραμμα Σπουδών
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Οικονομικά
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Δημ. Θεοδωρόπουλος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Παναγ. Ψαριανός
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα διδασκαλίας Σχολής, τροποποίηση
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη
Πιστώσεις για δαπάνες που αφορούν ασκήσεις φοιτητών, τη λειτουργία, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τα λοιπά έξοδα των παραρτημάτων της Σχολής
Διδάκτορες, αναγόρευση
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Μαρίνος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Αλέξανδρος Φιλαδελφέας, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Σ. Φιλιάνος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Ε. Βασιλείου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος
Γερ. Λιοσάτος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αποστολάτος
Δεσποινίδα Β. Παπαδημητρίου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβοβλης
Χρήστος Ζερεφός, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης
Δημ. Ρετάλης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης
Σεραφείμ Παπαθωμάς, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθ��γητής Λ. Καραπιπέρης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.