Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη: 14 Ιουνίου 1973

Πρακτικά uoadl:184036 378 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη: 14 Ιουνίου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730614
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δ. Θεοδωρόπουλος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Π. Ψαριανός
Ανακοινώσεις
Υποψήφιος διδάκτορας Γερ. Λιοσάτος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Νικ. Αποστολάτος
Υποψήφια διδάκτορας Αικατερίνη Καραχάλιου, προφορική δοκιμασία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Κων. Δημόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Εμμ. Φλωράτος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Σερβετάς, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Υποψήφιος υφηγητής Σ. Φιλιάνος, δημόσια δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Β. Σταυρουλάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Ι. Βασιλαράς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Νικηφ. Θεοφάνους, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισητηγής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Μαρία Κατζουράκη Σιγάλα, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Χριστίνα Μεταξάκη Κοσιονίδου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Ιω. Παπαδάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Αικ. Δούκα, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Παν. Φλωριάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος
Πολυξένη Χρυσοχού, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.