Συνεδρίαση Έκτακτη (Ψήφισμα): 28 Αυγούστου 1973

Πρακτικά uoadl:184038 372 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έκτακτη (Ψήφισμα): 28 Αυγούστου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730828
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής Γεώργιος Π. Πανταζής, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.