Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1972

Πρακτικά uoadl:184049 333 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Δεκεμβρίου 1972
Χρονική κάλυψη:
19721215
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικά Μαθηματικά, έκτακτη αυτοτελής έδρα, υποψήφιοι οι Ροδιανή Βορεάδου, Αθανάσιος Καρτσάτος και Λεωνίδας Τσίτσας. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Θεόφιλος Κάκουλλος, Αναστάσιος Μάλλιος και Δημήτριος Κωτσάκης. (Εισηγητική Έκθεση, σ. 156-167)
Ανόργανη Χημεία, τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης. Υποψήφιοι οι Δ. Κατάκης και Α. Αναγνωστόπουλος. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Γεώργιος Βάρβογλης, Θεόδωρος Γιαννακόπουλος, Θεμιστοκλής Χατζηϊωάννου. (Εισηγητική Έκθεση, σ. 142-155)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.