Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184051 356 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 22 Φεβρουαρίου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730222
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γ. Παπαϊωάννου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς (Εισηγητική Έκθεση, σ. 241-243)
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, έκτακτη αυτοτελής έδρα, επικουρικός καθηγητής, εκλογή για την πλήρωση της θέσης. Υποψήφιοι οι Αλεξανδρίδης, Διαλέτης, Νικήτας Καίσαρης, Βασίλειος Κωτσάκης, Σωτήριος Περσίδης, Παναγιώτης Στρατηγός, Ηλίας Φλυτζάνης και Χαράλαμπος Φραγκάκις. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Θεόφιλος Κάκουλλος, Αναστάσιος Μάλλιος, Φωκίων Χατζηϊωάννου (Εισηγητική Έκθεση, σ. 168-175)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.