Συνεδρίαση: 15 Φεβρουαρίου 1973

Πρακτικά uoadl:184056 343 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 15 Φεβρουαρίου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730215
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωσήφ Λυκάκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 207-210)
Χρήστος Ν. Κουμέλης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 203-206)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.