Συνεδρίαση: 19 Απριλίου 1973

Πρακτικά uoadl:184057 337 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 19 Απριλίου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730419
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφέως, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος (Εισήγηση, σ. 262)
Εμμ. Φλωράτος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου (Εισήγηση, σ. 260-261)
Διονύσιος Μαρίνος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αλεξόπουλος (Εισήγηση, σ. 258-259)
Βασίλειος Μαρμάρας, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φώτιος Καφάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 214-216)
Θεοχάρης Παταργιάς, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φώτιος Καφάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 211-213)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.