Συνεδρίαση: 10 Μαΐου 1973

Πρακτικά uoadl:184058 346 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 10 Μαΐου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730510
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ευάγγελος Σερβετάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 271-272)
Γεώργιος Παλληκάρης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 268-270)
Αθανάσιος Γιωτάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 265-267)
Μαρία Δαϊτσιώτου Θυμιάκου Σακαρέλλου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 263-264)
Μιλτιάδης Καραγιάννης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμιστοκλής Χατζηϊωάννου (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.