Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1973

Πρακτικά uoadl:184059 334 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 31 Μαΐου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Ε. Βασιλείου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Α. Μάλλιος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 281-283)
Γεράσιμος Λιοσάτος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αποστολάτος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 278-280
Βασιλική Παπαδημητρίου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβοβλης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 276-277)
Σκεύος Φιλιάνος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς (Εισηγητική Έκθεση, σ. 220-222)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.