Συνεδρίαση: 22 Μαρτίου 1973

Πρακτικά uoadl:184063 350 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 22 Μαρτίου 1973
Χρονική κάλυψη:
19730322
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Οικονόμου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Παρασκευόπουλος (Εισηγητική Έκθεση, σ. 252-253)
Σπυρ. Βεργίνης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Π. Ψαριανός (Εισηγητική Έκθεση, σ. 250-251)
Νικόλαος Φερδερίγος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 247-249)
Γεώργ. Καρράς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Λ. Καραπιπέρης (Εισηγητική Έκθεση, σ. 244-246)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.