Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 29 Ιανουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184382 411 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 29 Ιανουαρίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19750129
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Δικαστικά – Νομικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Συζήτηση για γενικά προβλήματα Σχολής
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές
Νομοθετικό Διάταγμα 114/74, άρθρο 15, Ειδικοί Επιστήμονες
Έκτακτη καθηγήτρια δ. Π. Ευθυμίου, ανανέωση θητείας (Νομοθετικό Διάταγμα 4542/66)
Υποψήφιος υφηγητής Α. Κουτσαφτίκης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Ζωή Παπαδοπούλου Νταϊφώτη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Παναγιώτα Γαλανοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Μαρία Βεϊνή Χαρίτου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Έλλη Σούλη Τσιμίλλη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.