Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 3 Απριλίου 1975

Πρακτικά uoadl:184390 382 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 3 Απριλίου 1975
Χρονική κάλυψη:
19750403
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Κοσμήτορας Θ. Γιαννακόπουλος, παραίτηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.