Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Άγιος Νικόλαος, της επαρχίας Ζακύνθου, της νήσου Ζακύνθου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:184743 246 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3271
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού από το χωριό Άγιος Νικόλαος, της επαρχίας Ζακύνθου, της νήσου Ζακύνθου.
Συλλογέας:
Δήμητρα Μαρούδα
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1978
Περίοδος συλλογής υλικού:
από 27 Δεκέμβρη 1977 μέχρι 4 Γενάρη 1978
Γεωγραφική περιοχή:
Ζάκυνθος
Πόλη / Χωριό:
Άγιος Νικόλας Ζακύνθου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.