Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 29 Ιανουαρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185087 334 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 29 Ιανουαρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760129
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου Πλαισίου "περί οργανώσεως και λειτουργίας των Α.Ε.Ι." (απόφαση Σχολής 2-10-1975)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.