Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 8 Απριλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185095 267 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 8 Απριλίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760408
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Φυσική, Β΄ κενή τακτική έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης
Κλιματολογία, έκτακτη αυτοτελής έδρα, πλήρωση θέσης, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.