Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 13 Μαΐου 1976

Πρακτικά uoadl:185098 318 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 13 Μαΐου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760513
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Ανακοινώσεις
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, μετατάξεις
Καταργηθέν Φυσιογνωστικό Τμήμα (ν. 296/76, ΦΕΚ 93/21.2.76), τελική κατάταξη φοιτητών
Εισακτέοι φοιτητές 1976-1977, ορισμός αριθμού ύστερα από επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας
Υφηγητής Χ. Χαραλαμπίδης, μαθήματα 1) Λογισμός Πιθανοτήτων, 2) Στοχαστικές Ανελίξεις, 3) Συνδυαστική Ανάλυση, ανάθεση εντολών διδασκαλίας για τρία έτη, πρόταση από καθηγητή Θ. Κάκουλλο
Υφηγητής Σ. Λεοντάρης, Γεωμορφολογία, ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος για τρία έτη, πρόταση από τον καθηγητή Δ. Θεοδωρόπουλο
Υποψήφιος διδάκτορας Χ. Παναγιωτόπουλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Κάκουλλος
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Σκούλλος, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Υποψήφιος διδάκτορας Μ. Πλυτζανοπούλου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κατάκης
Υποψήφιος διδάκτορας Π. Μιχαηλίδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Π. Λασκαρίδης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητήςο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Χρ. Γαβριηλίδου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Ευφρ. Πιπεράκη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Δημ. Θεοδώρου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Κων. Ευσταθίου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Θεμ. Χατζηϊωάννου
Α. Σιαφάκα Καπάδαη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Γεώργιος Παπαϊωάννου, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγήτρια καθηγήτρια η Π. Ευθυμίου
Χρήστος Σουλελές, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Φιλιάνος
Σωκρ. Τζάρτος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Κυριάκος Τσιμίλλης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Θ. Γιαννακόπουλος
Ελευθ. Οικονόμου, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή
Αθηνά Οικονόμοθ Αμίλλη, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης
Κυριάκος Χαραράς, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης
Ηλίας Μαριολάκος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.