Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη (26η): 20 Μαΐου 1976

Πρακτικά uoadl:185099 293 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Έκτη (26η): 20 Μαΐου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760520
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Επιμελητές διδάκτορες και ειδικοί επιστήμονες, διεξαγωγή εξετάσεων (απόφαση Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και διατάξεις του Ν. 118-75)
Άμισθος υφηγητής Σ. Παρασκευάς, έγγραφο από Υπουργείο Παιδείας για την εκλογή του
Ιωάννης Ι. Κάρκας, πρόταση από Καθηγητές στο Βιολογικό Τμήμα για πρόσκληση του ως επισκέπτη καθηγητή για το ακαδημαϊκό έτος 1976-1977 για τη διδασκαλία του μαθήματος Βιοχημεία (Β΄ έτος Βιολογικό)
Υποψήφιος υφηγητής Π. Λασκαρίδης, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Υποψήφιος διδάκτορας Δ. Παπαθανάσογλου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Υποψήφια διδάκτορας Ντία Γαλανοπούλου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Υποψήφιος διδάκτορας Παντελής Μάριος Ζερβός, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Ιω. Ζαμπάκας
Βασ. Πίππας, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Μητράκος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.