Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 28 Μαΐου 1976 Συνεδρίαση Εικοστή ��βδομη (27η): 28 Μαΐου 1976

Πρακτικά uoadl:185100 296 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 28 Μαΐου 1976
Συνεδρίαση Εικοστή ��βδομη (27η): 28 Μαΐου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760528
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Διοικητικά
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Επιστημονικό βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτικές άδειες
Άμισθος υφηγητής Σ. Παρασκευάς, έγγραφο από Υπουργείο Παιδείας για την εκλογή του
Εντεταλμένος υφηγητής Π. Πουλόπουλος, ανανέωση εντολής διδασκαλίας για το μάθημα Θεωρητική Φυσική, πρόταση από τον καθηγητή Ν. Αντωνίου
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, διορισμοί, προαγωγές, μετατάξεις
Καταργηθέν Φυσιογνωστικό Τμήμα, κατάταξη φοιτητών
Ανακοινώσεις
Α. Βαβαγιάννης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Α. Λαβίδας, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος υφηγητής Π. Λασκαρίδης, δημόσια δοκιμασία για το μάθημα Αστρονομία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Κοντόπουλος
Σ. Παρασκευάς, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Οργανική Χημεία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Θεόδ. Καστόρχης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Φωτ. Καφάτος
Ν. Οικονομάκος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Γαλανός
Υποψήφια διδάκτορας Α. Τσαντίλη Κακουλίδου, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Τσατσάς
Υποψήφιος διδάκτορας Ε. Σολωμός, προφορική δοκιμασία, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Σβολόπουλος
Γενικά Μαθηματικά, Β' έκτακτη αυτοτελής έδρα, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων
Οργανική Χημεία, τακτική έδρα, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Β΄ έκτακτη αυτοτελής έδρα, έκτακτος καθηγητής Ν. Αποστολάκης (μετατροπή σε τακτική έδρα και τακτικό καθηγητή)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.