Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (Έκτακτη): 31 Μαΐου 1976

Πρακτικά uoadl:185101 282 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (Έκτακτη): 31 Μαΐου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760531
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Αρχαιρεσίες
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας για το πανεπιστημιακό έτος 1976-1977 ο τακτικός καθηγητής Γεώργιος Μ. Παρασκευόπουλος, εκλογή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.