Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 4 Ιουνίου 1976

Πρακτικά uoadl:185102 271 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 4 Ιουνίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760604
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Τίτλοι σπουδών από αλλοδαπά πανεπιστήμια, αναγνώριση
Επιμελητές διδάκτορες και ειδικοί επιστήμονες, εξέταση και βαθμολόγηση μαθημάτων για Επαγγελματικά Ενδεικτικά
Καθηγητής Δ. Γαλανός, έγγραφο για την Βιοχημεία
Γραμματέας Σχολής Π. Τσίτος, αναφορά
Επιστημονικό βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτικές άδειες
Υποψήφιος διδάκτορας Γ. Παπαϊωάννου, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Υποψήψιος διδάκτορας Δ. Θεοδώρου, προφορική δοκιμασία, εισηγήτρια η καθηγήτρια Π. Ευθυμίου
Π. Βαρώτσος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Γενική Φυσική, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Καρούμπαλος
Ηλ. Μαριολάκος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία για το μάθημα Γεωλογία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Συμεωνίδης
Ι. Κατζουράκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Σ. Ζερβός
Κ. Χαραράς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης
Κυρία Α. Οικονόμου Αμίλλη, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Κ. Αναγνωστίδης
Γ. Βασιλειάδης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ν. Αντωνίου
Θ. Σωτηρούδης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Γαλανός
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.