Συνεδρίαση Τριακοστή (30η): 10 Ιουνίου 1976

Πρακτικά uoadl:185103 281 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τριακοστή (30η): 10 Ιουνίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760610
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Διδακτικό Προσωπικό
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Προϋπολογισμός χρήσης 1976 και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τακτικές πιστώσεις
Επαγγελματικά Ενδεικτικά, μετονομασία σε Μεταπτυχιακά Τμήματα, πρόταση από Φυσικό Τμήμα
Καθηγητής Δ. Γαλανός, έγγραφο για την Βιοχημεία
Γενικά Μαθηματικά, Β΄ έκτακτη αυτοτελής έδρα, τριμελή επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.