Ψήφισμα: 7 Ιουλίου 1976

Πρακτικά uoadl:185126 156 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 7 Ιουλίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19760707
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Τακτικός καθηγητής Δημήτριος Θεοδωρόπουλος, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.