Πρακτικό δια περιφοράς: 20 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185251 291 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικό δια περιφοράς: 20 Οκτωβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761020
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Διοικητικά
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.