Συνεδρίαση Τρίτη (3η) / Πρακτικό Ματαιωθείσης Συνεδρίασης: 16 Δεκεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185254 281 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Τρίτη (3η) / Πρακτικό Ματαιωθείσης Συνεδρίασης: 16 Δεκεμβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761216
Σημειώσεις:
Η συνεδρίαση ματαιώθηκε λόγω μη αποχώρησης των εκπροσώπων των φοιτητών και του Βοηθητικού Διδακτικού Προσωπικού
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.