Πρακτικό δια περιφοράς: 17 Δεκεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185258 298 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικό δια περιφοράς: 17 Δεκεμβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761217
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Φοιτητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμια αλλοδαπής, μετεγγραφές φοιτητών για το πανεπιστημιακό έτος 1976-1977 (Νόμος 197/14-10-1975, άρθρο 13-18)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.