Πρακτικό δια περιφοράς: 18 Δεκεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185259 278 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικό δια περιφοράς: 18 Δεκεμβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761218
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κατατάξεις φοιτητών
Μαθήματα, ανάθεση διδασκαλίας
Επιστημονικό βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, μετατάξεις, διορισμοί
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.