Συνεδρίαση Έννατη (9η): 10 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185264 285 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Έννατη (9η): 10 Φεβρουαρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770210
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Καθηγητής Σ. Ανδρεαδάκης, εκπαιδευτική άδεια για επιστημονικούς λόγους με αποδοχές
Γενικά Μαθηματικά, Β΄ έκτακτη αυτοτελής έδρα, επανάληψη ψηφοφορίας για την εκλογή καθηγητή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.