Πρακτικό δια περιφοράς: 12 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185265 264 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικό δια περιφοράς: 12 Φεβρουαρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770212
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διοικητικά
Φοιτητικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αναθέσεις σε Επιμελητές και Διδάκτορες για το Πανεπιστημιακό Έτος 1976-1977
Ενδεικτικό Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Ερεύνης
Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας
Ενδεικτικό Μετεωρολογίας
Ενδεικτικό Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού
Ανάθεση μαθημάτων σε Επαγγελματικά Ενδεικτικά Σχολής για το Πανεπιστημιακό Έτος 1976-1977 (Νόμος 118-75)
Διδακτορικά διπλώματα, αναγνωρίσεις
Αλλοδαπά πτυχία, αναγνωρίσεις
Μετατάξεις φοιτητών από το Φυσιογνωστικό Τμήμα σε άλλα τμήματα.
Επιστημονικό βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί, μετατάξεις, μετακινήσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.