Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 19 Μαΐου 1977

Πρακτικά uoadl:185267 262 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δέκατη (10η): 19 Μαΐου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770519
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διοικητικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Αποσπάσματα από πρακτικά εκλογής καθηγητών, αιτήσεις για χορήγηση
Θεωρητική Φυσική, κενή Β΄ τακτική έδρα, τριμελής επιτροπή για την κρίση των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.