Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185416 296 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 25 Νοεμβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761125
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Ονόματα
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Κλιματολογία, έκτακτη αυτοτελής έδρα, εκλογή καθηγητή για πλήρωση της θέσης. Υποψήφιος ο Ιωάννης Ζαμπάκας. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Κωνσταντίνος Μητράκος, Σωτήριος Σβολόπουλος και Δημήτριος Θεοδωρόπουλος (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.