Συνεδρίαση: 3 Φεβρουαρίου 1977

Πρακτικά uoadl:185418 279 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 3 Φεβρουαρίου 1977
Χρονική κάλυψη:
19770203
Σημειώσεις:
Η ψηφοφορία επαναλήφθηκε κατά την επόμενη συνεδρίαση στις 10 Φεβρουαρίου 1977
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Γενικά Μαθηματικά, Β΄ έκτακτη αυτοτελής έδρα, εκλογή καθηγητή για την πλήρωση της θέσης. Υποψήφιοι οι Ευγένιος Αγγελόπουλος και Λεωνίδας Τσίτσας. Μέλη της επιτροπής κρίσης οι καθηγητές Στυλιανός Ανδρεαδάκης, Σπυρίδων Πλούταρχος Ζερβός και Παύλος Γεωργίου (Εισηγητική Έκθεση)
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.